Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

 Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

Arbeidskrav:

To obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene skal gjøres i grupper. Krav til størrelse på gruppene fastsettes av faglærer. 

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%).


Dato for eksamen

Skriftlig 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning - Alta uni.lekt. Dagfinn Sætra
Undervisning - B-LIM - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
f.aman. Eva Jenny Benedikte Jørgensen
uni.lekt. Dagfinn Sætra
aman. Hilde Nordahl-Pedersen
uni.lekt. Ole Svedenborg
Undervisning - B-ØKADM Gr. 1 - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - B-ØKADM Gr. 2 - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - B-ØKADM og Enkeltemner Gr. 3 - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - Harstad f.aman. Anne Grete Sandaunet
f.aman. Eva Jenny Benedikte Jørgensen
aman. Hilde Nordahl-Pedersen
uni.lekt. Ole Svedenborg
Undervisning - Narvik f.aman. Anne Grete Sandaunet
f.aman. Eva Jenny Benedikte Jørgensen
aman. Hilde Nordahl-Pedersen
uni.lekt. Ole Svedenborg
Undervisning- B-ØKADM og enkeltemner Gr.4 - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - B-ØKADM og enkeltemner Gr. 5 - Tromsø f.aman. Anne Grete Sandaunet