Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en generell innføring i moderne og aktuelle innovasjonsmetoder benyttet av noen av verdens mest innovative bedrifter. Metodene som det i all hovedsak vil fokuseres på er Design Thinking og Lean Startup. I dette kurset vil vi starte med å gi en introduksjon av metodene, før studentene selv skal anvende dem i praksis gjennom et gruppeprosjekt linket opp mot en reell bedriftscase. Studentene skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor hver individuelle students fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, både i form av bedriftsbesøk, undersøkelser, prototyping og testing, intervjuer og potensielle reiser. Hver gruppe vil ha et eget budsjett til disse formålene.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler: En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell innlevering. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne
Seminar Tromsø uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne