Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse - Mikro - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

I dette emnet tar vi opp produsentens tilpasning med hovedvekt på konkurranseforhold og ulike strategier i markedstilpasningen. Temaer som tas opp er blant annet ufullkommen konkurranse, ulike prisstrategier og prinsipal agent teori.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal studenten ha en videregående innsikt i samfunnsøkonomisk analyse, utover den innføring som tidligere er gitt i mikroøkonomi.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere en innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.lekt. Thomas Gressnes
prof. Harald Bergland