Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-3070 Markedsføringsledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Med utgangspunkt i utvikling av en markedsplan for en gitt bedrift eller organisasjon skal studentene få en generell og spesiell innføring i analyse og planlegging av markedstiltak. Dette inkluderer en inngående forståelse av markedsomgivelser, trender, kunder og forbrukere, samt hvordan bedrifter bør utøve sentrale tiltak som produktutvikling, prissetting, distribusjon og markedskommunikasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:

 

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning består av nettbaserte forelesninger og to fysiske samlinger. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurdering

Det skal utvikles en markedsplan for egen eller gitt bedrift eller organisasjon. Oppgaven skal skrives i grupper på 3-5 studenter. Det stilles samme krav til innhold og arbeidsmengde uavhengig av antall studenter som skriver sammen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave i form av en markedsplan for egen eller en gitt bedrift eller organisasjon utlevering 22.08.2020 innlevering 03.12.2020;Obligatorisk skriftlig innlevering i gruppe 3-5 studenter utlevering 22.08.2020 innlevering 14.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.aman. Hanne Cathrin Gabrielsen
f.lekt. Henning Sollid
uni.lekt. Ole Næss