Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BYG-3600 Bygningsmateriallære - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I) studie (Betong, Tre, Stål)

- Allmenn oversikt                                                                                        

- Materialers strukturelle oppbygging

- Porøsitet og densitet  

- Holdbarhet

- Mekanisk egenskaper

- Termisk egenskaper varme fordeling i bygningsmaterialer

- Fukt /vann transport i bygningsmaterialer

  II) Matematisk/Fysikk modellerings oppbygg av effekt av varme/fukt på bygningsmaterialer egenskaper for eks. holdbarhet, mekaniske

- Numerisk løsninger og anvender i praksis problem   


Søknadsfrist

Applicants from Nordic countries: 1 June. Exchange students and Fulbright students: 15 April

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

Matematikk 1,2 og 3.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371


Hva lærer du

Etter endt kurs skal kandidaten ha kunnskap om typiske bygningsmaterialer (innenfor bygg og anlegg) med vekt på termiske- og mekaniske egenskaper og nedbryting (holdbarhet): betong, tre og stål

Kunnskaper og forståelse:

- ha forståelse om de viktige bygningsmaterialer strukturer oppbygg og porøsitet

- ha forståelse om holdbarhet (nedbryting mekaniske) av bygningsmaterialer

- ha forståelse om de viktige transport mekanismene i porøse materialer, for eks. kapillær absorpsjon, diffusjon - ha forståelse om fysikk og matematiske modeller om varme og fukt transport i porøse materialer, kvadratrot modell, diffusjon modell - ha forståelse om bygningsmaterialer egenskaper endring under brann (veldig høy- temperaturen)

Ferdigheter:

- kunne analysere og forståelsen bygningsmaterialer mekaniske egenskaper 

- kunne analysere forskjellige varme og fukt-/vannmekanismer (kapillærtransport, diffusjons), i forskjellige porer (gel- kapillar, luft porer) i bygningsmaterialer

- kunne anvender fysikk-/matematikkmodell, som kvadratrotmodell og diffusjon modell, til å forutsett varm og fukt/vann transport i bygningsmaterialer i praksis

- kunne anvende kunnskap om mange forskjellige viktige tema i bygningsmaterialteknologi for eks. energi, klorid-, fukt- skadene, holdbarhet osv.

- kunne avgrense et transport fenomen og gjennomføre et FOU-arbeid

Kompetanse:

-evne til å stille kritisk spørsmålet om fremgangsmåten til å bygge opp modell og løsningsmetoder av problem som tilknytte fagområdet

- kunne arbeid selvstendig med problem i fagområdet

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker transportmekanismer

- kunne bidrag til utvikling og innovasjon relater til bygningsmaterialer teknologi

- kunne beregne og anvende analyseresultater til praktisk arbeid tilknyttet fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning: 20 timer x 2uker

Øvinger: 20 timer x 2 uker


Eksamen

Arbeidskrav:

To obligatoriske oppgaver/praktiske øvinger.

For å bli oppmeldt til eksamen må kandidaten ha fått godkjent 2 obligatoriske oppgaver. Obligatoriske oppgaver vurderes som godkjent eller ikke-godkjent.

Første uke: Obligatorisk 1 og Andre uke: Obligatorisk 2

Eksamen og Vurdering:

3-timers skriftlig eksamen (på Norsk) som teller 100% av totalkarakter i faget. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Enkelt kalkulator er tillatt som hjelpemiddel på eksamen.

Adgang til kontinuasjonseksamen etter gjeldende eksamensreglement.

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 16.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STE6227 Bygningsmateriallære 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Hung Thanh Nguyen