Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Elektronikk og Satellitteknologi.

Innhold


Hva lærer du

Studentene som har bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom 4 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge via opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg mikrokontroller og komponenter. Nærmere informasjon vil blir gitt ved studiestart. 


Eksamen

Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

I tillegg vil det bli gitt frivillige øvingsoppgaver uten krav til innlevering.

Eksamen og vurdering

3-timers elektroniske eksamen som vurderes vha. karakter A - F, og gir den endelige karakteren i faget.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Hilde Henriksen