Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ELE-2604 Programmering i LabVIEW - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kontrollere og indikatorer

Løkker

Grafer

Strenger

Clustere

Tabeller

Lokale og globale variable

Filbehandling

Digital/analog I/O med LabVIEW


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha forståelse av:

- hvordan et grafisk programmeringsspråk som LabVIEW er bygd opp

- grunnleggende datainnsamling ved hjelp av I/O-kort

 

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å måle på og styre enkle prosesser ved hjelp av PC, programmeringsspråket LabVIEW og generelle I/O-kort.

 

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor programmering i LabVIEW.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, programmeringsoppgaver, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

5 av 5 innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen og vurdering

3-timers eksamen, PC på eksamen. Eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er «ikke-bestått».

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 19.11.2020 innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1847 Programmerbare styringer 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Alexander Pankratov
Lab uni.lekt. Alexander Pankratov