Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er en del av bachelorprogrammet i ernæring. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i ernæringsfaget og synliggjøre hvordan ulike disipliner jobber med ernæring.

Første delen av emnet er en introduksjon til menneskekroppen, felles med medisin- og tannlegestudentene. Senere blir det globale sykdomspanoramaet knyttet til over-, feil- og underernæring presentert, sammen med forebyggingspotensialet. Studentene skal bli kjent med ernæringspolitikk og aktørene i matmarkedet. Viktige aktører på mat- og helsefeltet, lover og forvaltningsnivå lokalt, nasjonalt og internasjonalt blir også introdusert. Studentene skal lære enkle måter å analysere ernæringssituasjonen på, og kjenne til noen forebyggende tiltak. Studentene skal reflektere over de ulike rollene mat, ernæring og spising har i samfunnet, og på denne måten ta inn perspektiv både fra ernæring/matvarekunnskap, sykdomslære, antropologi og psykologi. Mot slutten av emnet blir det en innføring i statistikk. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis: 3 dagers obligatorisk praksis på sykehjem, sykehus og ernæringssenteret 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk)

Eksamen

5 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen: Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for med som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen, i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve. 

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 2 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesninger prof. Vinjar Magne Fønnebø
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.bibl. Eirik Reierth
prof. Per Matti Aslaksen
Beate Annie Kildal Johansen
f.aman. Marius Storvik
prof. Guri Skeie
stip. Torill Miriam Enget Jensen
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
stip. Chi Quynh Vo
uni.lekt. Ina Midttun
post.doc. Marko Lukic
f.aman. Patrik Hansson
uni.lekt. Anette Dale
uni.lekt. Ida Margrethe Aune
Gruppeundervisning stip. Torill Miriam Enget Jensen
rådgiver Ragnhild Holten Nergaard
stip. Chi Quynh Vo
uni.lekt. Ina Midttun
uni.lekt. Anette Dale
Ekskursjon hel klasse uni.lekt. Ina Midttun
Kjøkkenlab 1 uni.lekt. Ina Midttun
Kjøkkenlab 2 uni.lekt. Ina Midttun
Lab 1 med MED-1501 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Kjell Lindgård
stip. Pauke Carlijn Schots
stip. Ingelin Kyrrestad Karlstrøm
Undervisning felles med MED-1501 f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
f.aman. Anders Vik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Guri Skeie
f.aman. Haakon Lindekleiv
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
stip. Olena Iakunchykova
Gruppe 1 uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Anette Dale
uni.lekt. Ida Margrethe Aune
Gruppe 2 uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
uni.lekt. Anette Dale
uni.lekt. Ida Margrethe Aune
Gruppe 3 uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
Gruppe 1 uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
Gruppe 2 uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
Gruppe 3 uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen