Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ERN-2002 Humanfysiologi del 2 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på bachelorprogrammet i ernæring.

Emnet kan tas som valgemne for studenter med studierett på bachelorprogrammet i biomedisin, men de må da ta kontakt med studiekonsulent for emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Dette emnet går grundigere inn i fordøyelsen og reguleringen av fordøyelsen. Omsetning av næringsstoffene blir drøftet grundig. Emnet tar også for seg temperaturregulering, lukt-og smakssans, samt reproduksjonssystemet

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn

Hva lærer du

Studentene skal kunne:  

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F, der F er ikke-bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan ta eksamen.  

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesninger f.lekt. Mona Nystad
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Astri Jeanette Meen
Labøvelser f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Kjell Lindgård
Gruppe 1 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Astri Jeanette Meen
Gruppe 2 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Astri Jeanette Meen
Gruppe 3 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Astri Jeanette Meen