Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FAR-3002 Påbygningsemne i farmasøytiske fag - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i farmasi som har hatt 6 måneders praksis som del av sin bachelorgrad (gammel ordning). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

Ferdigheter:

Kandidaten...

Generell kompetanse:

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Gruppearbeid

PBL-grupper (obligatorisk)

Læringssti (Canvas)

Quiz (Canvas)


Eksamen

Arbeidskrav:

Muntlig og skriftlig presentasjon av PBL-arbeid

Gruppepresentasjon og individuell skriftlig rapport i analytisk kjemi

Muntlig og skriftlig oppgave i klinisk farmasi

 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.

 

Eksamen: En individuell skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 14.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang: Onsdag 15.august 2018 kl.0915
Forelesning f.aman. Guro Forsdahl
f.aman. Linda Hanssen
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Seminar f.aman. Guro Forsdahl
f.aman. Linda Hanssen
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Gruppe 1 f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom