Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (1800-2200 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp
Undervisning Høst 2020
Orienteringsmøte: 14.8, Andre Fak.kl. 15.15, HSL-fak kl. 14.15, Aud 1
Forelesning dato kommer senere

Forelesning Kun studenter ved HSL-fakultetet Gjelder kun for studenter på HSL-fakultetet

f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: Fredag 16. august 2019.

Forelesning - Studenter andre fakultet Gjelder for studenter fra andre fakulteter enn HSL.

f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: fredag 16. aug. 2019 kl.08-10

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Uke . Se under den enkelte gruppe.

HS-1 Studenter ved HSL-fak. HS-1 er for HSL-studenter

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang torsdag 22. august.

HS-2 For stud. på B-FIL HS-2 er for HSL-studenter på B-FIL

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Eirik Mathiesen
Første gang torsdag 22. august.

HS-3 Studenter ved HSL-fak. HS-3 er for HSL-studenter

uni.lekt. Tilian Snevoll
Første gang torsdag 22. august.

HS-4 Studenter ved HSL-fak HS-4 er for HSL-studenter

uni.lekt. Sead Zimeri
Første gang torsdag 22.august.

HS-5 studenter ved HSL-fak HS-5 er for HSL-studenter

uni.lekt. Sead Zimeri
HS-6 Studenter ved HSL-fak. HS-6 er for HSL-studenter

prof. Annamari Eliisa Vitikainen
Første gang torsdag 22. august.

HS-7 Studenter ved HSL-fak HS-7 er for HSL-studenter

stip. Erik Westad Strømsheim
Første gang torsdag 22. august.

HS-8 Studenter ved HSL-fak HS-8 er for HSL-studenter - venteliste.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang torsdag 22. august.

HS-9 Studenter ved HSL-fak uni.lekt. Fredrik Nilsen
HS-10 - Studenter ved HSL-fak uni.lekt. Fredrik Nyseth
HS-11 - Studenter ved HSL-fak prof. Annamari Eliisa Vitikainen
HS-12 - studenter ved HSL-fak f.aman. Jonas Jakobsen
HS-13 - studenter ved HSL-fak prof. Erik Lundestad
HS-14 - studenter ved HSL-fak uni.lekt. Fredrik Nilsen
HS-15 - studenter ved HSL-fak stip. Erik Westad Strømsheim
F-21 Fiskerifag F-21 er for fiskerifag

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang mandag 19. august.

F-22 Fiskerifag F-22 er for fiskerifag

uni.lekt. Tilian Snevoll
Første gang mandag 19. august.

F-23 Fiskerifag F-23 er for Fiskerifag

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang mandag 19. august.

F-24 Fiskerifag uni.lekt. Tilian Snevoll
PS-31 Psykologi PS-31 er for psykologistudenter.

f.aman. Mathea Slåttholm Sagdahl
Første gang tirsdag 20. august.

PS-32 Psykologi PS-32 er for psykologistudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang tirsdag 20. august.

PS-33 Psykologi PS-33 er for psykologistudenter.

uni.lekt. Torje Mikalsen
stip. Maria Danielsen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-34 Psykologi PS-34 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang tirsdag 20. august.

PS-35 Psykologi PS-35 er for psykologistudentar.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang tirsdag 20. august.

PS-36 Psykologi PS-36 er for psykologistudentar.

prof. Kjersti Fjørtoft
Første gang tirsdag 20. august.

PS-37 Psykologi PS-37 er for psykologistudentar.

f.aman. Mathea Slåttholm Sagdahl
Første gang tirsdag 20. august.

PS-38 Psykologi PS-38 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Torje Mikalsen
stip. Maria Danielsen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-39 Psykologi PS-39 er for psykologistudentar.

f.kons. Herbjørg Anie Hansen
stip. Erik Westad Strømsheim
uni.lekt. Kari Refsdal
Første gang tirsdag 20. august.

PS-40 Psykologi PS-40 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Sead Zimeri
Første gang tirsdag 20. august.

PS-41 Psykologi PS-41 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
uni.lekt. Sead Zimeri
Første gang tirsdag 20. august.

PS-42 Psykologi PS-42 er for psykologistudentar.

f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Første gang tirsdag 20. august.

PS-43 Psykologi - venteliste. PS-43 er venteliste for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-44 Psykologi - venteliste. PS-44 er venteliste for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-45 Psykologi PS-45 er for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 21. august.

PS-49 Psykologi PS-49 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 21. august.

J-69 Juridiske fag IMA-JUS. uni.lekt. Magnus Skytterholm Egan
J-70 Juridiske fag IMA-JUS. J-70 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang mandag 19. august.

J-71 Juridiske fag IMA-JUS. J-71 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang mandag 19. august 2019.

J-72 Juridiske fag IMA-JUS. J-72 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Magnus Skytterholm Egan
Første gang mandag 19. august 2019.

J-73 Juridiske fag IMA-JUS. J-73 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang tirsdag 20. august 2019.

J-74 Juridiske fag IMA-JUS. J-74 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang tirsdag 20. august.

J-75 Juridiske fag IMA-JUS. J-75 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang torsdag 22. august.

J-76 Juridiske fag IMA-JUS. J-76 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang torsdag 22. august.

J-77 Juridiske fag IMA-JUS J-77 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Magnus Skytterholm Egan
Første gang torsdag 22. august.

J-78 Juridiske fag IMA-JUS J-78 er kun for juridiske fag - venteliste.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
J-79 Juridiske fag IMA-JUS uni.lekt. Magnus Skytterholm Egan
J-80 Juridiske fag IMA-JUS prof. Erik Lundestad
NT-81 Naturvitskap og teknologi. NT-81 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang onsdag 21. august.

NT-82 Naturvitskap og teknologi. NT-82 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Sead Zimeri
Første gang onsdag 21. august.

NT-83 Naturvitskap og teknologi. NT-83 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang onsdag 21. august.

NT-84 Naturvitskap og teknologi. NT-84 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Attila Geza Tanyi
Første gang onsdag 21. august.

NT-85 Naturvitskap og teknologi NT-85 er ventegruppe for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang onsdag 22. august.

NT-86 Naturvitskap og teknologi f.aman. Jon Øyvind Stokke
NT-87 Naturvitskap og teknologi stip. Vegard Stensen
NT-89 - ventegruppe naturvitskap og teknologi NT-89 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

Første gang onsdag 22. august.

M-91 Medisin og Odontologi. M-91 er kun for medisin- og odontologistudentar.

prof. Kjersti Fjørtoft
Første gang fredag 23. august.

M-92 Medisin og Odontologi. M-92 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang fredag 23. august.

M-93 Medisin og Odontologi. M-93 er kun for medisin- og odontologistudentar.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang fredag 23. august.

M-94 Medisin og Odontologi. M-94 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Tilian Snevoll
Første gang fredag 23. august.

M-95 Medisin og Odontologi. M-95 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang fredag 23. august.

M-96 Medisin og odontologi M-96 er kun for medisin og odontologistudentar

uni.lekt. Torje Mikalsen
stip. Maria Danielsen
Første gang fredag 23. august.

M-97 Medisin og odontologi uni.lekt. Tilian Snevoll
M-98 Medisin og odontologi ER-98 KUN for studenter på Bachelorprogrammet i ernæring.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang fredag 23. august.

M-99 Medisin og odontologi uni.lekt. Fredrik Nilsen
prof. Michael Paul Morreau
ER-100 Ernæring f.aman. Jonas Jakobsen
M-101 Medisin Fx-101 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang mandag . august.

FX-102 Fiskerifag reserve Fx-102 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

198 - Stud. som tidligere har godkjent obl. oppmøte til underv. Gruppe 198 er for studenter som tidligere har godkjent obl.oppmøte til undervisning.

Eksamen Innlevering hjemmeoppgave: 5.nov. kl. 13.00:gjelder kun Campus Tromsø Muntlig: uke 47 for andre fak.uke 48 for HSL-fak.

Orienteringsmøter Orienteringsmøte: Onsdag 14.aug.kl. 14:15 for HSL-fac og kl. 15:15 for andre fakulteter

Orienteringsmøte: Onsdag 14.aug.kl. 14 for HSL-fak og kl. 15 for andre