Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi.

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet. 

Følgende tema blir gjennomgått:


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner.  Dette innebærer at studenten kan:

Ferdigheter Studenten skal kunne:

Generell kompetanse Studenten skal ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

Skoleeksamen og innlevering. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Kontinuasjonseksamen: 

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Ved stryk på en av deleksamenene (skoleeksamen eller fyldig laboratorierapport) må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt. Ved stryk på labrapporten må det leveres en forbedret versjon.


Dato for eksamen

Skriftlig 08.12.2020;Rapport utlevering 03.11.2020 innlevering 17.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesninger - digitalt sanntid f.aman. Mari Johannessen Walquist
forsker Kine Østnes Hansen
stip. Greta Kristine Johansen
Seminar gr forsker Kine Østnes Hansen
stip. Greta Kristine Johansen
SEM Gruppe 1 - 08.15-10.00 f.aman. Mari Johannessen Walquist
forsker Kine Østnes Hansen
SEM Gruppe 2 - 10.15-12.00 f.aman. Mari Johannessen Walquist
forsker Kine Østnes Hansen
SEM Gruppe 3 - 12.15-14.00 f.aman. Mari Johannessen Walquist
forsker Kine Østnes Hansen
SEM Gruppe 4 - 14.15-16.00 f.aman. Mari Johannessen Walquist
forsker Kine Østnes Hansen