Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Etter endt semester skal kandidatene ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap Kandidaten

Ferdighet Kandidaten 

Generell kompetanse Kandidaten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Eksamen

Hjemmeeksamen (individuell). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.  

To arbeidskrav må være bestått for å få gå opp til eksamen:  

1.       Arbeidskrav knyttet til praksis:  

2.       Obligatoriske øvelser gjennom semesteret: 

5 av 6 øvelser må være godkjent for at arbeidskravet skal bli godkjent. Øvelser kan være seminarer eller oppgaver av ulik karakter. Detaljer om øvelsene blir gjort kjent for studentene ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.11.2020 innlevering 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Strategi f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
f.aman. Bjørn-Petter Finstad
Christian Hansen
Sjømatproduksjon prof. Margrethe Esaiassen
stip. Tonje Kristin Bjørvig
Internasjonal handel med sjømat prof. Alf Håkon Hoel
Introduksjonsforelesning f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Margrethe Esaiassen
prof. Jahn Petter Johnsen
Terje Ernst Martinussen
f.aman. Bjørn-Petter Finstad
rådgiver Ingrid Hovda Lien
prof. Petter Holm
prof. Alf Håkon Hoel
stip. Tonje Kristin Bjørvig
Praksis - undervisning prof. Jahn Petter Johnsen
f.aman. Bjørn-Petter Finstad
rådgiver Ingrid Hovda Lien
prof. Petter Holm
Tverrfaglig seminar f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
prof. Margrethe Esaiassen
prof. Jahn Petter Johnsen
f.aman. Bjørn-Petter Finstad
rådgiver Ingrid Hovda Lien
prof. Petter Holm
prof. Alf Håkon Hoel