Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder blant annet termodynamikkens hovedsetninger, termodynamiske relasjoner, ideell gass, fri energi og kjemisk potensiale. Det legges vekt på termodynamikkens mikroskopiske (statistiske) tolkning. Emnet omfatter også elementer av kvantestatistikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + SIVING 

 

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever inntil 4 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.12.2020 innlevering 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYS-114 Statistisk fysikk og termodynamikk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning prof. Åshild Rigmor Fredriksen
prof. Matteo Chiesa
stip. Stine Hansen
Øvelser gruppe 1 stip. Stine Hansen
Øvelser gruppe 2 stip. Stine Hansen