Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, paramedisin, profesjonsstudiet i psykologi, radiografi, sykepleie, tannpleie og vernepleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin- og tannlegeutdanningen) gjennomfører arbeidskrav 1 og 2 i HEL-07xx men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:

 

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av:


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

 Arbeidskrav:

- Gruppearbeid med framlegg på seminar

- Skriftlig innlevering om akademisk tekstforståelse og skriving

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis 2 forsøk på å få arbeidskravene godkjent.

Det arrangeres utsatt- /kontinuasjonseksamen i emnet. Adgang til disse er regulert av studie- og eksamensforskriftens § 25 og § 26.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp
Undervisning Høst 2020
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit
Undervisning felles for alle f.bibl. Torstein Låg
f.aman. Trond Eriksen
stud.kons. Trygve Valnes
sr.konsul. Anne-Grethe Mørkved
HEL-0700 Gruppe 01 uni.lekt. Åse Bårdsen
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
HEL-0700 Gruppe 02 øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 03 uni.lekt. Åse Bårdsen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 04 f.aman. Trond Lamark
uni.lekt. Åse Bårdsen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 05 f.aman. Trond Lamark
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
HEL-0700 Gruppe 06 f.aman. Trond Lamark
uni.lekt. Gerd Helene Pedersen
uni.lekt. Lene Angell Åsli
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 07 prof. Ørjan Olsvik
forsker Hege Lynum Pedersen
uni.lekt. Lene Angell Åsli
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 08 prof. Ørjan Olsvik
f.aman. Toril Sørheim Nilsen
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
stip. Nina Mjølsnes Salvo
HEL-0700 Gruppe 09 prof. Ørjan Olsvik
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
forsker Anett Kristin Larsen
HEL-0700 Gruppe 10 prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Toril Sørheim Nilsen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 11 prof. Bård Helge Smedsrød
f.aman. Toril Sørheim Nilsen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 12 stip. Ann Helen Jakobsen
prof. Bård Helge Smedsrød
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Karl-Erik Bø
HEL-0700 Gruppe 13 stip. Ann Helen Jakobsen
prof. Kristin Hegstad
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 14 prof. Kristin Hegstad
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Karl-Erik Bø
HEL-0700 Gruppe 15 stud.kons. Trygve Valnes
stip. Karl-Erik Bø
stip. Nikoline Lander Rasmussen
HEL-0700 Gruppe 16 uni.lekt. Jane Katrine Kjøterøe
uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Nikoline Lander Rasmussen
HEL-0700 Gruppe 17 uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
HEL-0700 Gruppe 18 uni.lekt. Jane Katrine Kjøterøe
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
HEL-0700 Gruppe 19 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 20 stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 21 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
forsker Anett Kristin Larsen
HEL-0700 Gruppe 22 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
forsker Anett Kristin Larsen
HEL-0700 Gruppe 23 f.lekt. Janne Erikke Mjelle
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Guri Skeie
post.doc. Stine Figenschau
HEL-0700 Gruppe 24 f.lekt. Janne Erikke Mjelle
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Stine Figenschau
HEL-0700 Gruppe 25 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Guri Skeie
post.doc. Stine Figenschau
HEL-0700 Gruppe 26 stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Ragnhild Sørensen Høifødt
stip. Nina Mjølsnes Salvo
øvinglær. Mari Kristiina Hepo-Oja
HEL-0700 Gruppe 27 stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Ragnhild Sørensen Høifødt
stip. Nina Mjølsnes Salvo
HEL-0700 Gruppe 28 forsker Hege Lynum Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
øvinglær. Mari Kristiina Hepo-Oja
HEL-0700 Gruppe 29 forsker Hege Lynum Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
øvinglær. Mari Kristiina Hepo-Oja
HEL-0700 Gruppe 30 uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Mariann Høyland
stip. Susannah Beatrice von Hofsten
HEL-0700 Gruppe 31 stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Mariann Høyland
stip. Susannah Beatrice von Hofsten
HEL-0700 Gruppe 32 prof. Karen Kristine Sørensen
uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 33 prof. Karen Kristine Sørensen
uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 34 uni.lekt. Pia Marie Åhgren Sørum
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Marianne Lund
post.doc. Peter Andree Utnes
uni.lekt. Rolf-Harald Haugen
HEL-0700 Gruppe 35 uni.lekt. Pia Marie Åhgren Sørum
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Peter Andree Utnes
uni.lekt. Rolf-Harald Haugen
HEL-0700 Gruppe 36 stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Marianne Lund
stip. Kjersti Sellæg
HEL-0700 Gruppe 37 stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Marianne Lund
stip. Kjersti Sellæg
HEL-0700 Gruppe 38 uni.lekt. Gerd Helene Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Christopher Florian Holte
HEL-0700 Gruppe 39 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Gerd Helene Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 40 stud.kons. Trygve Valnes