Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i vernepleie og sykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

Ferdigheter

Studenten:

 

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av:


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

 Arbeidskrav:

- Gruppearbeid med framlegg på seminar

- Skriftlig innlevering om akademisk tekstforståelse og skriving

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis 2 forsøk på å få arbeidskravene godkjent.

Det arrangeres utsatt- /kontinuasjonseksamen i emnet. Adgang til disse er regulert av studie- og eksamensforskriftens § 25 og § 26.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp
Undervisning Høst 2020
Gruppearbeid uni.lekt. Grete Wærness
uni.lekt. Iselin Evensen
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
Annet uni.lekt. Ida Martine Pettersen