Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

HIS-1000 Introduksjon til historiefaget. Historiens hva, hvordan og hvorfor - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i historie og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 historie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på hva historie er, hvordan historiefaget drives og hvorfor vi arbeider med historie. Historiefaget- også omtalt som "vitenskapen om forandring"- ­ er studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. Grunnleggende for faget er at studiet av fortida gir oss det langtidsperspektivet som vi trenger både for å forstå de raske endringene i vår egen samtid og de langsomme og langsiktige bevegelsene som har formet det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av. For å belyse dette struktureres emnet i bolker der fagets hva, hvordan og hvorfor er det styrende element.  I tillegg er det i undervisningen lagt vekt på analyse og skriving av faglige tekster.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemne lavere grad


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper studenten har kunnskap om:

Ferdigheter studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamenspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Ca. 30 timer fordelt på forelesninger og seminar om tekstanalyse og akademisk skriving. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen ved slutten av semesteret på ca. 5 sider (ca. 1750 ord), varighet 1 uke. Utlevering/innlevering i WISEflow.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 23.11.2020 innlevering 30.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning Dato arbeidskrav dato kommer senere

f.aman. Marianne Neerland Soleim
f.aman. Sigrun Høgetveit Berg
f.aman. Christine Smith-Simonsen
uni.lekt. Kurt Henrik Dalmo
f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Se timeplan på nett.

Obligatorisk kurs i akademisk lesing og skriving Se undervisningsplan i Canvas. Lektorstudenter, studenter som har bestått emner som Ex.fac. eller tilsvarende som inneholder kurs i akademisk skriving, og studenter som har fullført en grad tidligere, kan søke om fritak fra kurset i akademisk skriving. Send epost til studiekonsulenten for historie.Utlevering arbeidskrav (skrivekurs) fredag 11. oktober kl 09:00 (Canvas); innlevering fredag 18. oktober kl 14:00 (Canvas)

Første gang: Se timeplan på nett

Arbeidskrav Arbeidskrav knyttet til skrivekurs er på 4-5 sider.Arbeidskrav knyttet til emnets innhold og læringsmål 2-3 sider Arbeidskrav i forbindelse med HIS-1000 (ikke skrivekurset) utlevering 04. oktober kl. 09.00 i Canvas, med innlevering 11. oktober kl. 14.00 i Canvas.

Eksamen Hjemmeeksamen: Utlevering 18. november kl. 09.00 i WISEflow.Innlevering 25. november kl 14.00 i WISEflow. Kollektiv veiledning eksamen uke 47. Med forbehold om endring.