Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

IDR-2240 Fordypningsprosjekt - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I fordypningsprosjekt skal studentene i grupper på 4 fordype seg i ett tema innen idrett, friluftsliv eller naturguiding.

Hensikten med fordypningsprosjekt er at studentene skal oppøve sine ferdigheter, kunnskaper og sin generelle kompetanse innen temaet for fordypningsprosjektet.

 

Fellestema:


Opptakskrav

Alle eksamener og arbeidskrav i 1. og 2. år av bachelorprogrammet må være bestått før en kan framstille seg til eksamen i emnet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, IDR-0110 Examen Facultatum, idrett, IDR-1140 Idrett, helse og ernæring, IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi, IDR-1212 Idretter 1, IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening, IDR-1230 Terrengsykling, padling, friidrett og basketball, IDR-1280 Idrett og samfunn, IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder, IDR-2280 Trening, formidling og veiledning

Hva lærer du

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Studentene må påregne å arbeide ca 250 timer med emnet. Studentene arbeider i grupper på 4 med samme fordypningsprosjekt. Tema for fordypningsprosjektet styres av faglærerne og bygger på kompetanse fra første og/eller andre år i bachelorprogrammet.

Gruppen definerer felles læringsmål for sitt fordypningsprosjekt. Innenfor felles læringsmål skal det defineres individuelle delmål.

Fordypning kan gjennomføres i trenerrollen, veiledning i friluftsliv eller naturguiding. Formidling skal primært gjennomføres mot studentgruppa friluftsliv, internasjonale studenter i friluftsliv, studentgruppa idrett. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre dette mot skole, idrettslag, gruppe innen frivillig idrett, organisasjoner, reiseliv/næringsliv eller annen gruppe.

Fordypningsprosjekt og bacheloroppgave kan kombineres ved at erfaringer og data til bacheloroppgave kan hentes under gjennomføring av fordypningsprosjekt.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være godkjent før studentgruppen får gå opp til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i refleksjonsnotat fra fordypningsprosjekt. Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studentgruppen adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-2290 Fordypningsprosjekt 10 stp
Undervisning Høst 2020
Undervisning Alta f.aman. Odd-Egil Olsen
f.lekt. Rune Waaler
f.lekt. Sigmund Fredrik Andersen
uni.lekt. June Anthonsen Røsbø
Eksamen f.lekt. Sigmund Fredrik Andersen