Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

JMO-3007 Helsefremmende og forebyggende jordmorfag - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: bestått JMO-3001, JMO-3002, JMO-3003 og JMO-3004.


Innhold

Emnet omhandler seksuell, reproduktiv og perinatal kvinnehelse som lokal og global utfordring, og grunnlag for jordmorvirksomhet fra pubertet til postmenopausen. Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, samfunns-, internasjonalt og globalt nivå. I dette inngår menneskerettigheter, juridiske føringer og etikk knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Emnet vil gi innføring i kulturell trygghet og helsepedagogikk som holdning og verktøy i svangerskapsomsorg i tillegg til undervisning med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Det vil bli gitt innføring i relevant gynekologi samt undervisning og praktisk trening rettet mot svangerskapsomsorg, seksualitet, familieplanlegging og prevensjon.

Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten

 

Ferdigheter: Studenten  

 

Generell kompetanse: Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen:

Individuell hjemmeeksamen, selvvalgt tema.

Vurderingsuttrykk karakter A-F der F gir ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 22.10.2020 innlevering 29.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Heidi Elvemo
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
f.lekt. Rachel Issa Djesa
prof. Aina Westrheim Ravna
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Gruppeundervisning uni.lekt. Heidi Elvemo