Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Studiepoengreduksjon

K-120 Uorganisk kjemi 10 stp

Innhold

Kurset gir en problembasert introduksjon til elementær uorganisk kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende. KJE-1001 er sterkt anbefalt.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen uorganisk kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskaper og forståelse

 

Ferdigheter

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Studiet er lagt opp med problembaserte forelesninger (30 t) og seminarer (20 t). Emnet er undervist gjennom et problembasert opplegg. Studentene forbereder seg i forhold til tema som blir gjennomgått og hvor forelesningstimene blir benyttet til å a) gjennomgå konsepter (20%) og b) hjelpe studentene til å beherske disse konseptene gjennom omfattende oppgave-/problemløsning (80%). Seminarene er utelukkende oppgaveløsning, hvor oppgaver forskjellig fra de i forelesningstimene blir presentert.

Emnet er i stor grad problembasert slik at deltagelse på forelesninger og seminarer er av stor betydning.


Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 t) som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk. 

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 20.11.2020 innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.