Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kort repetisjon av opplagerreaksjoner, fagverk og enkle bjelker, samt torsjon. Kabler og tau, kjedelinjen Krefter i rommet. Analyse av snittkrefter i bjelker. Bjelker med bøyning om to akser, bjelker med usymmetrisk tverrsnitt, skjærsenter. Spenninger og tøyninger i forskjellige referansesystemer og deres samvirke. Koordinatspenninger, hovedspenninger. Dimensjoneringskriterier etter Tresca og Mises samt maksimalspenningskriteriet. Koordinattøyninger og prinsipper for strekklapper Generalisert Hookes lov. Generell spenningstilstand Elastisk og plastisk dimensjonering i enkle bjelker. Grenselast og flyteledd Enhetslastmetoden for forskyvning og statisk ubestemthet. Omtale av forskyvningsmetoden og praktisk introduksjon til et elementmetodeprogram. Kort om ulike knekkingsfenomener.  Introduksjon til dynamikk: Treghetsbelastning. Impulsloven. Enkle mekaniske svingesystemer og dempede systemer. Resonnans.

Søknadsfrist

1. juni 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal kunne:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal leveres 6 obligatoriske øvinger. Det kreves at 4 av 6 øvinger er godkjente for å få adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig individuell skoleeksamen (5timer) som teller 65% av karakteren i faget.

Skriftlig oppgave, som teller 35% av karakteren i faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 08.12.2020 innlevering 10.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1815 Mekanikk 2 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Jan-Arne Pettersen
f.aman. Andreas Seger