Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende nest høyeste trinn i den videregående skolen; Matematikk R1 eller 2MX/2MN . Brukerkurset er et tilbud til studenter som ønsker å tilegne seg elementære matematiske kunnskaper til bruk i sitt eget fag. Det kan også tas av studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper til å begynne på MAT-1001 Kalkulus 1 eller MAT-1005 Diskret matematikk. Brukerkurset omhandler funksjoner, grenseverdier, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: Matematikk R1 (S1+S2)

Søknadskode 9354 - enkeltemner i informatikk.


Hva lærer du

Kunnskap – Studentene

 

Ferdigheter – Studentene

 

Generell kompetanse - Studentene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t
Øvelser: 30 t

Eksamen

Mappevurdering av tre prosjektarbeid i grupper med avsluttende muntlig eksamen. Individuell vurdering.
Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Det gis ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Ordinær eksamen arrangeres hvert semester.

Arbeidskrav: Mappeinnlevering av tre prosjektoppgaver. En samlet vurdering av mappen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent mappe er kun gjeldende inneværende semester og ved utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


Emnet overlapper disse emnene

BED-1007 Matematikk for økonomer 7.5 stp
Undervisning Høst 2020
Oppmøte onsdag 14.08. kl. 12.15; se timeplan
Forelesning prof. Trygve Johnsen
Gruppe 1 - A vit.ass. Elias Sandal
Gruppe 2 - A vit.ass. Elias Sandal
Gruppe 3 - A vit.ass. Olga Paikina
Gruppe 1 - B vit.ass. Olga Paikina
Gruppe 2 - B Aksel Samuelsberg
Gruppe 3 - B Aksel Samuelsberg
Gruppe 1 - C vit.ass. Elias Sandal
Gruppe 2 - C vit.ass. Elias Sandal
Gruppe 3 - C vit.ass. Olga Paikina
Gruppe 1 - D vit.ass. Olga Paikina
Gruppe 2 - D Aksel Samuelsberg
Gruppe 3 - D Aksel Samuelsberg