Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og/eller godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 09.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Samling Første gang: