Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PRO-2805 Prosessimulering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

PRO-2004 Prosessimulering 10 stp

Innhold

Simulering av grunnleggende tekniske prosesser med bruk av simuleringsprogrammet Aspen HYSYS. Simulering av vanlige prosessuniter: kjøling, dehydrering, separasjon, LNG-produksjon, kraftverk m.m. Modellering av ytelsen til ulike komponenter i en prosess: varmevekslere, kompressorer m.m. Statiske og dynamiske modeller. Konvertering fra statisk til dynamisk modell. Bruk av dynamiske modeller for å studere ulike sammenhenger i prosessene.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

8 forelesning, 2 pr kurs del

Omtrent 15 øving oppgaver i HYSYS og 1 lab oppgave

Demonstrasjonsvideoer som tilhøre øving oppgaver

6 innlevering oppgaver 


Eksamen

Arbeidskrav: 5 av 6 innlevering oppgaver må være godkjent før studenten kan tar eksamen. 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: 5 timers praktisk skoleeksamen på pc.

Vurdering: Innlevering oppgaver teller 25% og skoleeksamen teller 75% av endelig karakter. Det gis kun én samlet karakter i emnet.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Kalkulator. Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 02.12.2020;Oppgaver utlevering 18.11.2020 innlevering 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.