Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

REI-1101 Naturbasert reiseliv - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har fokus på grunnleggende teorier, definisjoner og begreper innenfor reiselivsfaget. Gjennom en teoretisk forankring av praktiske case bygges en forståelse av hva naturbasert reiseliv preges av, og hvordan dette påvirker omgivelsene; natur og kultur, sted og lokalsamfunn. Emnet gir i tillegg en innføring i akademiske skrive- og arbeidsprosesser og etiske standarder som disse er underlagt.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode: 9199


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises samlingsbasert gjennom ett semester. Undervisningen er organisert som forelesninger, seminarer, praktiske case, veiledning (individuelt og/eller i gruppe) og studentpresentasjoner.

Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

 

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for reiseliv og nordlige studier


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen

Eksamen:

Individuell skriftlig skoleeksamen 4 timer.

Undervisning Høst 2020