Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-1502 Innføring i beredskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det gis to obligatoriske arbeidskrav i emnet. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Skriftlig 4 timers individuell skoleeksamen. Karakterregel: A - E, F - stryk.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen

Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for  studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 16.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB1004 Innføring i beredskap 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Chinwe Philomina Oramah