Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-1507 Samfunnssikkerhet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i grunnleggende begreper innen samfunnssikkerhet, security, sikkerhetsteori samt nasjonal og internasjonal risikohåndtering. Ulike sikkerhetsteorier presenteres og brukes i analyse av case. Risk governance på internasjonalt nivå vil presenteres. HMS, internkontroll, plan og bygningsloven vil også belyses. 

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

Ferdigheter

Studenten …

 

Kompetanse

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som inngår i tre samlingsuker. Forelesninger. Gruppearbeid med to obligatoriske arbeidskrav med vurdering bestått/ikke bestått. Der et av arbeidskravene er gruppevis presentasjon på et miniseminar med presentasjon av studenter. Veiledning.

Forelesninger: Obligatorisk oppmøte tilsvarende minst to av tre samlinger.


Eksamen

Eksamen: 1 ukes hjemmeekesamen som teller 100%.

Bokstavkarakter A - E, F - stryk

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav som jobbes med mellom samlingene. Vurdering bestått / ikke bestått. Et arbeidskrav er gruppebasert med presentasjon i plenum og det andre er en individuell 10 siders oppgave, for at studenten skal få individuell skrivetrening.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Aud Solveig Nilsen