Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-2003 Nordområdeteknologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Standarder med hensyn til teknologi i kaldt klima


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Opptakskode 9391.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

45 timer forelesninger, 10 timer øving, prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave som teller 25 % og en 5 timers skriftlig eksamen som teller 75 %.

Begge deler må bestås for å få emnet bestått. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk. En kan ikke ta med seg en av eksamensdelene til et annet studieår.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/ utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SM310 Nordområdeteknologi 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning prof. Ove Tobias Gudmestad
prof. Abbas Barabadi