Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-2501 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Modul 1 Risikobegrepet

Modul 2 Konsekvenser og risikostyring i et samfunnsperspektiv

Modul 3 Risiko i et virksomhetsperspektiv

Modul 4 Risikoidentifisering og risikostyring

Modul 5 Normerte systemer (ISO 9000 og 14000, EMAS-Eco-management and Audit Sceme, ALARP mm)


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger, nettundervisning, selvstudium, inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske øvingsoppgaver), som må være godkjent før oppmelding til avsluttende eksamen.

Eksamen

Arbeidskrav: Inntil 2 arbeidskrav i grupper, en gruppe skal normalt bestå av inntil 5 personer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for  studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres normalt i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2001 Risiko og risikostyring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Masoud Naseri