Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens tredje semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Studiepoengreduksjon

SOA-1004 Organisering av fellesskap og forskjeller 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i elementære begreper, modeller og problemstillinger som knytter seg til temaene slektskap, familie og kjønn. Studiet av slektskap har vært et nøkkelemne i utviklingen av moderne sosialantropologi og temaene familie og kjønn knytter seg naturlig til dette. Emnet gir dermed et innblikk i antropologiske perspektiver på utformingen av sosiale roller i nære relasjoner.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

Ferdigheter:

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er tillat å skrive besvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4 seminar.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på seminar med fremlegg. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen i emnet.

Eksamen:

Eksamen består av hjemmeeksamen over en uke med omfang på 3500 ord (ca 10 sider). Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys betinget kontinueringseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 24.11.2020 innlevering 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.