Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STE-2801 Satellittdata behandling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittfjernmåling/jordobservasjon.

Tema: Elektromagnetisme og vekselvirkning med atmosfæren. Passiv satellittinstrumentering som radiometere, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og bildetolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Norske satellitter, bakkestasjoner og aktører.  Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Det vil også gi en innføring i programvare for satellitt dataanalyse.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og simuleringsarbeid. Prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Øvinger, simuleringsoppgaver og prosjektarbeid.

Eksamen og vurdering

En avsluttende skriftlig eksamen som gir bokstavskarakter.  

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinuasjonsadgang

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave og innleveringer er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny skoleeksamen kun i det delemnet man strøk i. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet og innleveringene i emnet.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1917 Satellittdata behandling 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Frank Robert Vedal