Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1500 Beregningsorientert programmering - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Beregningsorienter programmering  

IKT og Sikkerhet (1,5stp)

Programmering for beregninger (2stp)

Regneark (1,5 stp)


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten kan  

 Ferdigheter:

Kandidaten kan  

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall obligatoriske oppgaver, se LMS for detaljer. Alle må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (vurderingsgrunnlag): Bokstavkarakter A-F, F er stryk.

Mappens innhold vektes ulikt i sitt bidrag til sluttkarakter i emnet. Se LMS for detaljer. Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget mangler gir dette karakteren F. Kontinuasjon i emnet gjennomføres ved å komplettere manglende/ikke godkjente arbeider i mappen med nye. Kontinuasjonsperioden er 202nW5D1/3


Dato for eksamen

Mappe innlevering 10.12.2020;Mappe innlevering 10.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
Seminar uni.lekt. Hans Richard Leon Movik