Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1501 Statistikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Sannsynlighetsbegrepet

Deskriptiv Statistikk

Statistisk analyse


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har

Ferdigheter:

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

Kompetanse:

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring).

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent før det gis anledning til å ta eksamen.

Eksamen og vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Godkjente hjelpemidler:


Dato for eksamen

Skriftlig 25.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Knut Ivar Foshaug