Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Autodesk Inventor. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og prosjekt (individuelt).

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent 2 av 3 arbeidsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen.

Sluttkarakter settes ut fra hjemmeeksamen med karakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke har bestått siste ordinære hjemmeeksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.