Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt.

Komplekse tall.

Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet.

Derivasjon med anvendelser.

Integrasjon med anvendelser.

Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Funksjoner av flere variable.

Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav: 

Tre av fire innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Eksamen og vurdering: 

Skriftlig skoleeksamen 5 timer.

Hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne og Haugans formelsamling.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MAT-1150 Matematikk 1 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Timeplan Alta f.aman. Trond Svenøe
Timeplan Narvik uni.lekt. Per Ødegaard