Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

VPL-1201 Faget, yrket og yrkesrollen. Den helse- og sosialfaglige kompetansen - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, aktiviteter og dialogbasert samhandling.

Læringsaktivitetene vil foregå både i klasserom og på andre arenaer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 120 timer inkludert selvstudium.


Eksamen

Eksamen og vurdering:

En dags individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på besøket på Sør-Troms museum avdeling Trastad. Vurdering bestått/ikke bestått


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 28.08.2020 innlevering 28.08.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.lekt. Leif Svein Lysvik
uni.lekt. Hanne-Trine Engdal Normann
f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Grete Wærness
uni.lekt. Joakim Jakobsen
uni.lekt. Marita Lockert Nilsen
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen
Annet overing. Rikke Ditlefsen
uni.lekt. Jørgen Sundby
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
sr.konsul. Sissel Karin Berg Grimsbo