Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

VPL-1203 Menneskets psykologi, utvikling og læring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 240 timer inkludert selvstudium. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Praktisk prosjektarbeid vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Individuell muntlig eksamen som vurderes etter karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.lekt. Leif Svein Lysvik
uni.lekt. Rønnaug Benjaminsen
uni.lekt. Hanne-Trine Engdal Normann
f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Grete Wærness
uni.lekt. Iselin Evensen
uni.lekt. Andrea Berg Johnsen
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
stip. Barbara Sophia Stein
Seminar uni.lekt. Rønnaug Benjaminsen
stip. Barbara Sophia Stein
Grupper uni.lekt. Rønnaug Benjaminsen
uni.lekt. Ida Martine Pettersen
stip. Barbara Sophia Stein
Annet uni.lekt. Ida Martine Pettersen
sr.konsul. Sissel Karin Berg Grimsbo
Sissel Klaussen