Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

VPL-1204 Medisinskfaglig kompetanse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.


Eksamen

Arbeidkrav:

Praktisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Skoleeksamen som består av to skriftlige deleksamener. Individuell skriftlig deleksamen i Legemiddelhåndtering som går over to timer, og individuell skriftlig deleksamen i Generell farmakologi som går over to timer. Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Ved kontinuasjon tas kun den delen av eksamen som ikke er bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen jfr. § 22 i forskrift for eksamener ved UiT. https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=510357

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjonen i studiet.


Dato for eksamen

Skriftlig 14.12.2020;Skriftlig 15.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Joakim Jakobsen
øvinglær. Rita Melbøe
Annet uni.lekt. Ida Martine Pettersen
sr.konsul. Sissel Karin Berg Grimsbo