Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Praktisk prosjektledelse.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet handler om generell kunnskap om prosjektledelse, med særlig vekt på hvordan ulike prosjekt kan styres. Det gis en grundig innføring i ulike verktøy for prosjektstyring.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Samlet kompetanse:

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte tre samlinger, hver på tre dager. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Det skal utformes en prosjektskisse som kan leveres individuelt eller i gruppe (maks 3 deltagere). Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 - 2500 ord, og vurderes til godkjent/ikke godkjent. Nærmere kriterier vil gi gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 2: Informasjonskompetanse (iKomp). Kurs gjennomføres her: https://result.uit.no/ikomp/ Du mottar et kursbevis når iKomp er bestått. Dette skal sendes til faglærer pr e-post som dokumentasjon på at arbeidskravet er godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

3 dagers individuell hjemmeeksamen som vurderes med bokstavkarakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 01.12.2020 innlevering 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Grete Hagebakken