Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-3092 Revisjon 1 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir sammen med kurset Revisjon 2 kunnskap om revisjonsferdigheter og forventningene til faglig dyktighet, herunder kravene til vurdering av risikostyring og intern kontroll, juridiske krav i revisorlovgivningen og hvitvaskingsreglene, kravene i faglige standarder, internasjonale revisjonsstandarder samt yrkesetiske regler og de særskilte kravene til uavhengighet.

Hva lærer du

Kurset gir studenten kunnskap om:

 

Kurset gir studenten ferdigheter til å:

 

Kurset gir studenten generell kompetanse til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppeoppgaver med veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav:

1 individuell obligatorisk innlevering

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4 timers individuell skoleeksamen, karakterskala A-F. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad uni.lekt. Jan-Sverre Isaksen