Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap (studentene skal få):

Ferdigheter (studentene skal kunne):

Generell kompetanse (studentene forstår):


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 4 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Forskrift for eksamener ved UiT


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering 3 stp
Undervisning Høst 2020
Første frammøte: Fredag 16.08.2019 kl 14:15 i Store Aud (B302), REALF
Forelesning f.aman. Håvard Dagenborg Johansen
post.doc. Einar Jakobsen Holsbø
uni.lekt. Morten Grønnesby
Kollokvium gr 1 - for bachelor informatikk Gruppe for studenter som går på bachelorstudiet i informatikk.

vit.ass. Dorthe Andersen Dybwad
Kollokvium gr 2 - for siving helseteknologistudenter Gruppe for studenter som går på sivilingeniørstudiet i informtikk, studieretning helseteknologi.

vit.ass. Joachim Thomassen
Kollokvium gr 3 - for bachelor informatikk og matematikkstud Gruppe for studenter som går på bachelorstudiet i informatikk, samt for matematikkstudenter som tar INF-1100.

vit.ass. Sindre Sagelv Bjørvik
Kollokvium gr 4 - for bachelor informatikk Gruppe for studenter som går på bachelorstudiet i informatikk.

vit.ass. Øyvind Arne Moen Nohr
Kollokvium gr 5 - for bachelor informatikk Gruppe for studenter som går på bachelorstudiet i informatikk.

vit.ass. Sebastian Lyng Johansen
Kollokvium gr 6 - for siving datamaskinsystemer Gruppe for studenter som går på sivilingeniørstudiet i informtikk, studieretning datamaskinsystemer.

vit.ass. Jonas Kvile Erstad
Kollokvium gr 7 - for bachelor informatikk For eksterne studenter som ikke følger kollokvieundervisningen ved Campus Tromsø.

vit.ass. Rudi Nikolaisen
Kollokvium gr 8 - for bachelor informatikk vit.ass. Øystein Øvereng
Kollokvium gr 9 - for siving datamaskinsystemer vit.ass. Abdimalik Osman
Kollokvium gr 10 - for siving cybersikkerhet For studenter som har godkjent hele arbeidskravet i emnet fra tidligere, og som ikke har tenkt å levere alle de obligatoriske oppgavene på nytt.

vit.ass. Kamilla Emi Bentsen
Kollokvium gr 11 - for siving cybersikkerhet vit.ass. Børge Bårdsen
Kollokvium gr 12 - digital gruppe for de som ikke kan være på campus vit.ass. Øyvind Arne Moen Nohr
Laboratorium Laboratorieveiledning foregår på Studentlab IFI, Underetasjen, Realfagbygget.