Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MBI-1104 Fysiologi, anatomi og histologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag og masterprogrammet i energi, klima og miljø - sivilingeniør, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester (høstsemester), og avsluttes med eksamen før jul.

Innhold

Medisinsk nomenklatur, oppbygging av celler og vev, sammenheng mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon, muskel og skjelett apparat, nervesystemet, hormonsystemet, reguleringsmekanismer for biologiske funksjoner, hjerte og sirkulasjonssystemet, blod og vevsvæske, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og urinveissystemet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

Kunnskap

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriepraksis.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-101 Fysiologi, anatomi og histologi 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning prof. Karen Kristine Sørensen
uni.lekt. Kirsti Hokland
f.lekt. Kjell Lindgård
stip. Synne Simonsen Hansen
Lab uni.lekt. Kirsti Hokland
f.lekt. Kjell Lindgård