Skriv ut Lukk vindu


 

Naturbasert reiseliv og entreprenørskap - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 754

Beskrivelse av studiet

Reiseliv er blant verdens hurtigst voksende næringer. Stadig flere ønsker å oppleve arktisk natur og kultur, og det er et økende behov for tilbydere av naturbaserte opplevelser, som har et bevisst forhold til opplevelseskvalitet, besøksforvaltning, bærekraft og innovasjon.

Gjennom studiet etableres en forståelse for reiselivets samspill med øvrige næringer og sektorer i et samfunnsmessig perspektiv.

Basert på kunnskaper innenfor fagområder som reiseliv, friluftsliv og entreprenørskap, lærer studentene å utvikle og formidle bærekraftige naturbaserte reiselivsopplevelser.

Studiet gir et grunnlag for å kunne drive og utvikle egen reiselivsbedrift eller for å kunne jobbe med andre typer arbeid innenfor opplevelses- og destinasjonsutvikling.

Studiet har et sterkt fokus på integrering av teori og praksis. Gjennom ulike praksiscase som gjennomføres i samarbeid med reiselivsbedrifter, knyttes ‘uteklasserommet’ og ‘inneklasserommet’ sammen som gjensidige og utfyllende læringsarenaer i en arktisk kontekst.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2.semester (vår)

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har

Ferdigheter:

Kandidaten kan

Generell kompetanse:

Kandidaten kan


Undervisning og eksamen

Det benyttes varierte undervisningsformer som forelesninger, seminarer, og studentaktive læringsformer som workshops, praksisrelaterte case, gruppearbeid, selvstudium og veiledning i grupper og individuelt.

Studiet har et sterkt fokus på integrering av teori og praksis. Ulike praksiscase gjennomføres i samarbeid med reiselivsbedrifter og andre relevante aktører. Det forventes aktiv deltakelse i aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og/eller selvvalgte oppgaver.

Eksamensformene som benyttes er skriftlig skole- og hjemmeeksamen. Se for øvrig eksamensform og kontinuasjonsadgang i de enkelte emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Studiet gir et grunnlag for å kunne drive og utvikle egen reiselivsbedrift eller for å kunne jobbe med andre typer arbeid innenfor opplevelses- og destinasjonsutvikling.

Videre studier

Årsstudiet i naturbasert reiseliv og entreprenørskap kvalifiserer for innpassing i det internasjonale bachelorprogrammet Arctic Adventure Tourism ved UiT.