Skriv ut Lukk vindu


 

Regnskap og revisjon - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i regnskap og revisjon
Opptakskrav:Se opptaksinformasjon
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6013

Beskrivelse av studiet

Studiet retter seg mot studenter med Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng og inneholder blant annet fem fagemner som utgjør sentral revisorkompetanse på mastergradsnivå.
For å kunne tildeles autorisasjon som statsautorisert revisor, må kandidaten ha minimum karakteren C i alle emnene på studieprogrammet, jfr Forskrift om revisjon og revisorer

Studiepoengene innenfor de fem fagemnene fordeler seg slik på Master i regnskap og revisjon ved UiT (tilsammen 70 studiepoeng (stp)):

Studieprogrammet passer for deg som vil ta en mastergrad etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Master i regnskap og revisjon tilbys som et ordinært fulltidsstudium. Undervisningen samles i 5-7 undervisningsuker pr semester. Enkelte forelesninger kan gå digitalt mellom undervisningsukene.

Det kan også være mulig med redusert progresjon (tilpasset utdanningsplan), ta kontakt med studierådgiver for mer informasjon om dette.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-3090 Finansregnskap 1 - 10 stp. BED-3094 Foretaksrett - 10 stp. BED-3095 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-3054H Avansert regnskapsanalyse - 10 stp. BED-3091 Finansregnskap 2 - 10 stp. BED-3092 Revisjon 1 - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-3007H Verdsetting av foretak - 10 stp. BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp. BED-3093 Revisjon 2 med fordypning - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-3907 Masteroppgave i regnskap og revisjon - 30 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført og bestått studieprogram, skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar og oppgaveløsning.
Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon.

Undervisningen samles i 5-7 undervisningsuker pr semester. Enkelte forelesninger kan gå digitalt mellom undervisningsukene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

For masterprogrammet i regnskap og revisjon åpnes det opp for utenlandsopphold, men den faglige relevansen må sees opp mot studieprogrammets totale læringsutbytte.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med administrasjonen ved Handelshøgskolen UiT Harstad.


Jobbmuligheter

Master i regnskap og revisjon er en profesjonsutdanning innenfor revisjon og oppfyller utdanningskravet for å kunne søke om autorisering som statsautorisert revisor etter fullført praksis.

Statsautoriserte revisorer utfører oppgaver som er viktig for offentlig forvaltning og i bedrifter, og kan bekle ulike roller i samfunnet.

Videre studier

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (sp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.