Skriv ut Lukk vindu


 

Samfunnsøkonomi - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i samfunnsøkonomi
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:6002

Beskrivelse av studiet

Programmet består av avanserte kurs i mikroøkonomi, som også inkluderer bruk av lineær algebra og statisk optimering. Makroøkonomi inkluderer analyse av åpen økonomi og økonomisk vekst. Programmet tilbyr et kurs i økonometri - Advanced Quantitative Methods for Economics. Det er også spesialiseringskurs i Resource Economics and Applied Microeconomics. Disse kursene er obligatoriske.

I høstsemesteret vil studentene ta SOK-3073, som gir kompetanse på å formulere relevante forskningsspørsmål og utforme prosjekter for samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg er det kurs i Advanced Finance og Empirical Market Analysis. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng, og gjøres i løpet av siste semester.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester

Hva lærer du?

Mastergraden i samfunnsøkonomi gir en dypere forståelse av teoretisk og anvendt økonomisk analyse, metode og empirisk forskning. Programmet gir også et fundament for selvstendig vitenskapelig arbeid. Masterkandidaten forventer å ha avansert og inngående kjennskap til økonomisk metode, teori, begreper og relevante vitenskapelige tilnærminger. Ferdige kandidater forventes å ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra. I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.For masterprogrammet i samfunnsøkonomi åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.


Jobbmuligheter

En mastergrad i samfunnsøkonomi kvalifiserer kandidater for stillinger ved forskningsinstitusjoner, offentlig administrasjon, organisasjoner og private virksomheter. Samfunnsøkonomer arbeider på mange felt, innen administrasjon, finans, utviklingsstudier og effekten av økonomiske tiltak. Det finnes også yrkesmuligheter innen media og undervisning.