Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

STV-2012 Lokalstyret - trender og utfordringer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir kunnskap om det norske lokalstyrets status og organisering, og setter fokus på utfordringer knyttet til oppbyggingen ut fra et faglig ståsted.

Emnet tar opp:

- Forholdet til nasjonale myndigheter

- Oppbygning og ansvar

- Ordførerollen, administrasjonssjefsrollen og forholdet mellom folkevalgte og administrasjon

- Styringsmodeller og nettverk


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan redegjøre for:

Studenten kan drøfte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

En hjemmeeksamen på inntil 3.000 ord. Over oppgitt tema. Skrivefristen er to uker. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 4.000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. 


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 12.05.2020 innlevering 26.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Harald Henning Torsteinsen
prof. Hilde Bjørnå
stip. Anders Torgeir Hjertø Lind
Håvar Uhre Halvorsen