Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent 2 obligatoriske innleveringsoppgaver.

Skriftlig eksamen avholdes ved  campusene i  Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%)


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 25.05.2020 innlevering 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1002NETT Grunnleggende regnskap og analyse 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
f.lekt. Ove Roy Schjølberg
Undervisning Tromsø f.aman. Sverre Braathen Thyholdt
uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen
uni.lekt. Jan Robin Bolle
Forelesninger Harstad uni.lekt. Roger Trøite