Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2003 Foretaksstrategi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Modulen vil inneholde følgende elementer: - Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse. - Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser. - forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier. - hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter fullført emne skal en kandidat  

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen med studentene.

Eksamen

Arbeidskrav

Det er obligatorisk for alle studentene å delta på seminarundervisningen.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen (100%). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.  


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 08.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2003NETT Foretaksstrategi 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Knut Einar Ravlo
dosent Bernt Arne Bertheussen
f.aman. Gunnar Birkelund
prof. Svein Tvedt Johansen
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Knut Einar Ravlo
dosent Bernt Arne Bertheussen
f.aman. Gunnar Birkelund
prof. Svein Tvedt Johansen
Forelesninger Harstad uni.lekt. Knut Einar Ravlo
dosent Bernt Arne Bertheussen
f.aman. Gunnar Birkelund
prof. Svein Tvedt Johansen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Knut Einar Ravlo
dosent Bernt Arne Bertheussen
f.aman. Gunnar Birkelund
prof. Svein Tvedt Johansen
Seminar Tromsø dosent Bernt Arne Bertheussen