Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2017 Prosjektledelse, fordyping - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Kurset gir en dypere forståelse av moderne prosjektledelse, og gir utfyllende kunnskaper og ferdigheter i prosjektarbeid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-2012 Prosjektledelse

Hva lærer du

Hva lærer du:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Skriftlig eksamen utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakter A-E, der F er stryk. Eksamen arrangeres i Tromsø.

Obligatoriske oppgaver skal løses og leveres inn individuelt eller i grupper. Det er krav til et antall godkjente oppgaver for å gå opp til skriftlig eksamen. Det tilbys kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 18.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning uni.lekt. Sven Arne Rokvam Pedersen