Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Innhold

Økonomistyring i en større sammenheng:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse eller BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent obligatorisk innleveringsoppgave.

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%).


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 10.06.2020 innlevering 10.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2019NETT Driftsregnskap og budsjettering 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
uni.lekt. Steen Mejrup
Forelesninger Tromsø f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
uni.lekt. Steen Mejrup
Forelesninger Harstad f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
uni.lekt. Steen Mejrup
Forelesninger Narvik f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
uni.lekt. Steen Mejrup